Regler for kåringer på NFFSCNs utstillinger

Årets hann / Årets hunn:
Den hannen/hunnen som får flest poeng på inntil 4 utstillinger i løpet av året.
For å være med på disse kåringene må dyret stilles minimum to ganger i løpet av året.

Total poengsum regnes ut fra gjennomsnitt av poengsummene i stamtavleklasse pluss summen av tilleggspoengene.
(Tilleggspoengene er forklart nederst på siden)

Den av disse to som får mest poeng sammenlagt blir “Årets Chinchilla” og premieres med pokal.

Årets norskfødte hann / Årets norskfødte hunn:
Den hannen/hunnen som er født i Norge, og får flest poeng på inntil 4 utstillinger i løpet av året.
For å være med på disse kåringene må dyret være født i Norge, og stilles minimum to ganger i løpet av året.

Total poengsum regnes ut fra gjennomsnitt av poengsummene i stamtavleklasse pluss summen av tilleggspoengene.
(Tilleggspoengene er forklart nederst på siden)

Den av disse to som får mest poeng sammenlagt blir dessuten kåret til “Årets Norskfødte Chinchilla” og premieres med pokal.

Mestvinnende utstiller
Etter hver utstilling vil vi regne ut de fire beste resultatene til hver enkelt utstiller (på samme måte som for årets hann/hunn o.l.).

Poengene regnes utfra gjennomsnittet av poengsummene (alle klasser med poengbedømning teller) pluss summen av tilleggspoengene vedkommende utstiller får i løpet av året.
Her vil vi gå utfra det som er mest fordelaktig for utstiller i forhold til tilleggspoeng og hva som gir høyest total.
Alle medlemmer som stiller på utstilling i løpet av året er automatisk med i konkurransen!

Mestvinnende utstiller premieres med pokal.

Årets oppdretter 1, 2 og 3
Etter hver utstilling vil vi regne ut de fire beste resultatene til hver enkelt oppdretter (på samme måte som for årets hann/hunn o.l.).

Poengene regnes ut fra gjennomsnittet av poengsummene (alle klasser med poengbedømning teller) pluss summen av tilleggspoengene som dyr fra vedkommende oppdretter får i løpet av året.
Her vil vi gå utfra det som er mest fordelaktig for oppdretter i forhold til tilleggspoeng og hva som gir høyest total.

Dette gjelder kun for registrerte oppdrettere – men alle dyr fra oppdrettet vil telle uavhengig av eier.
På slutten av utstillingsåret kåres Årets oppdretter nr. 1, 2 og 3 og premieres med pokal.

Årets ildsjel
Denne premien går til medlemmet som i løpet av året stiller flest dyr sammenlagt på alle NFFSCNs utstillinger.
Man kan selvsagt stille samme dyr på flere utstillinger – det er antall påmeldinger fra hver enkelt person som er med i beregningen.

Vinneren premieres med pokal.

Årets nykommer (ny fra 2016)

Samme utregning som for mestvinnende utstiller. Alle medlemmer som har stilt for første gang i løpet av de to siste årene er automatisk med i konkurransen.

Vinneren premieres med pokal.

Årets nye oppdretter (ny fra 2016)

Samme utregning som for årets oppdretter. Alle oppdrett som ble registrert for første gang i løpet av de to siste årene er automatisk med i konkurransen.

Vinneren premieres med pokal.

POENGSYSTEM OG TILLEGGSPOENG:
”Tilleggspoeng” på utstillingene beregnes på følgende måte:

1.plass gir 10 poeng
2.plass gir 5 poeng – forutsatt at det deles ut rosett (altså minimum 4 dyr i klassen)
3.plass gir 3 poeng – forutsatt at det deles ut rosett (altså minimum 5 dyr i klassen)

Dette gjelder alle klasser – både stamtavle, ungdyr, senior og champion.

I tillegg blir det ekstrapoeng for BIS-titler:
Beste Ungdyr / Beste Champion gir 10 poeng.
Beste Hann/hunn gir 15 poeng.