Stamtavler

Hva er en stamtavle?
En stamtavle er et verdipapir som dokumenterer hvem chinchillaen din er og slekten til chinchillaen din. Den inneholder informasjon som farge, fødselsdato og oppdretter på chinchillaen din. En god stamtavle inneholder dessuten informasjon om mange slektsledd. Dette er svært nyttig for deg når du vurderer å sette chinchillaen din i avl. For det første unngår du innavl siden du med sikkerhet vet hvilke chinchillaer som er i slekt med din, og du kan få nyttig informasjon fra oppdretterne om dyrene i din chinchillas slekt.

Hvilke opplysninger trenger jeg til en stamtavle?
For å kunne lage en stamtavle til en chinchilla trenger du minimum:

  • Navn, farge, kjønn, oppdretter og fødselsdato på chinchillaen din
  • Navn på begge foreldrene
  • Fødselsdato på begge foreldrene (holder med fødselsår hvis du ikke vet nøyaktig dato)
  • Farge på begge foreldrene
  • Om dyret du skal registrere har en stamtavle fra en annen forening eller et stamkort, bør dette sendes ved stamtavlebestillingen.

Hvis foreldrene til din chinchilla er registrert i vårt register, må du oppgi deres registreringsnummer i bestillingen din, slik at stamtavlen blir så komplett som mulig. Dersom foreldrene er registrert i en annen forening er det fint om du oppgir registreringsnummeret deres i bestillingen.

Ukjent bakgrunn? Velg registrering
Hvis du ikke har nok informasjon om chinchillen din til at den kan få stamtavle, kan du likevel registrere den. Den vil da få et registreringspapir og sitt eget registreringsnummer. Det gjør det enklere å skille chinchillaen din fra f.eks. andre chinchillaer med samme navn, og chinchillaen får et verdipapir som kan følge den hele livet. En registrering koster det samme som en stamtavle.

Utstilling og stamtavler
For at chinchillaen din skal kunne delta i stamtavleklassen på utstillinger, må den ha gyldig stamtavle. For de chinchillaene som ikke har godkjent stamtavle finnes en egen klasse som heter Åpen klasse.

Bestilling
Skjema for stamtavlebestilling