Oppdretterregler

Norsk Chinchillaforenings registrerte oppdrettere arbeider for å opprettholde en sunn og frisk chinchillastamme i Norge. Foreningen har derfor en del regler som må oppfylles før man kan godkjennes som registrert oppdretter. Dette er en kvalitetssikring for at våre registrerte oppdrettere trygt skal kunne anbefales. De registrerte oppdretterne har som oftest hatt chinchillaer i flere år, og har bred erfaring med alt fra utstilling til oppdrett, sykdommer og genetikk.

Krav til oppdretter:

For å kunne søke om å bli registrert oppdretter må man:

 • Ha vært medlem i NCF i minimum to år.
 • Ha deltatt som utstiller på minst to utstillinger.
 • Ha betalt medlemskap for inneværende år.

For å kunne søke om å bli registrert oppdretter må du ha valgt deg et navn til oppdrettet ditt. Navnet får ikke være det samme som eller ligne for mye på et annet registrert oppdretternavn. Hvis navnet ikke blir godkjent vil du få beskjed om å velge et nytt.

Når du har sendt inn søknaden vil den bli behandlet av oppdretteransvarlig. Hvis alt er i orden vil du få tilbakemelding om at den er godkjent og at du vil bli registrert så snart du har betalt oppdretteravgiften. Hvis oppdretteransvarlig trenger svar på noe du ikke har oppgitt i søknaden, vil du bli kontaktet om det. Oppdretteransvarlig vil normalt gi svar fra seg innen en uke etter søknaden er mottatt.

Krav til avlsdyr:

 • Alle avlsdyr hos registrerte oppdrettere må ha registrerte stamtavler i NCF. Dyr uten stamtavler får ikke avles på. Stamtavlene må registreres i NCF senest når chinchillaen får unger (blir et avlsdyr).
 • Dersom dyret, og/eller noen av dyrets foreldre eller helsøsken har/dør av tannfeil/slobbers der tilfelle er dokumentert av veterinær og/eller obduksjon, skal ikke dyret brukes i avl.
 • Unntak gjøres kun dersom veterinær kan si 100% sikkert at dette ikke er arvelig, og i så tilfelle skal veterinærattest/obduksjonsrapport bekrefte dette.
 • Om oppdretter vet at halvsøsken eller andre beslektede dyr har tannfeil, plikter han/hun å opplyse kjøpere og foreningen om det.
 • Dersom man får kjennskap til arvelige sykdommer skal ikke dyret avles på, og det skal opplyses om dette til NCF. Dette gjelder også smitte av alvorlig art.
 • Ved andre mindre alvorlige sykdommer skal heller ikke dyret avles på, men tas ut av avl for en periode til dyret er friskt. Dette gjeller også ved skader. Er det mistanke om smittsomme sykdommer oppfordres oppdretteren til å sette dyret i karantene, og ved dødsfall i samme situasjon oppfordres det til å sende dyret til obduksjon.
 • Dyr som mer enn én gang blir diskvalifisert fra NCFs utstillinger pga. aggressivitet/dårlig mentalitet, skal ikke avles på.
 • Det anbefales at avlshunnene er minimum 8 måneder gamle før de settes i avl.
 • Oppdretter er pliktig å gi hunnen pauser mellom kullene når det trengs, slik at hun slipper å ha mange kull på rad.
 • Hunner som ved mer enn tre anledninger har hatt fødselproblemer frarådes å avle på.
 • Ungene skal ikke leveres fra oppdretter før fylte 8 uker, og før de har en kroppsvekt på minimum 200 gram.
 • Et dyr fra registrert oppdretter skal alltid ha stamtavle. Registrerte oppdrettere er pliktig å bestille stamtavler til alle dyr av eget oppdrett som selges til andre. Stamtavlens kostnad skal dekkes av oppdretter, ikke av kjøper.

Om foreningen oppdager at oppdrettere bryter noen av reglene vil en skriftlig advarsel om at om ting ikke kommer i orden vil ikke vedkommende lenger være registrert oppdretter, og må søke på nytt for å kunne bli det igjen. Dette er oppdretteransvarlig sin jobb å følge opp.

Som registrert oppdretter får du:

 • Anerkjennelse og et kvalitetsstempel.
 • Gratis annonsering på foreningens hjemmeside og i foreningens medlemsblad Chillaposten.
 • Eget diskusjonsforom kun for registrerte oppdrettere ved NCF sitt diskusjonsforum.
 • Automatisk deltakelse i “Mestvinnende oppdretter” hvert år.
 • Stamtavlegoder.

Oppdretteravgiften er 200 kr pr. år

For å søke om å bli registrert oppdretter, kan du fylle ut søknadsskjema for registrering av oppdrett.