Mestvinnende utstilling 2017

Tid: 18. mars 2017
Sted: Bjerke Velhus, Maura – i underetasjen
(Ringduevegen 1, 2032 Maura)

Tider for innsjekk og bedømming:
Innsjekk av dyr: kl. 9.00-11.00
Bedømming: fra kl. 10.00

Det vil bli utdeling av mestvinnende pokalene for 2016

Viktig for alle som skal stille dyr i stamtavleklasse: stamtavlen må være gyldig ved påmelding. Gyldig stamtavle vil si at stamtavlen er registrert i NCF og betalt for. Ta kontakt med stamtavleansvarlig hvis du er i tvil. Stamtavler fra andre foreninger aksepteres mot et engangstillegg på 10 kr per dyr, og stamtavlen må være med på utstillingsdagen. Dyr uten stamtavle blir stilt i åpen klasse.

Hvis du blir forsinket utover kl 11.00 på utstillingsdagen, vennligst ring utstillingsansvarlig (se kontaktinfo nedenfor).

Fullstendig påmelding må være sendt senest søndag 12. mars 2017. Vennligst overhold påmeldingsfristen. Skjema for påmelding finnes på chinchilla.no/pamelding.

Betaling av utstillingsavgiften skal skje som forhåndsbetaling på NFFSCNs konto 9100.39.21005. Betaling skal skje senest 13. mars. Utenlandske utstillere kan betale kontant på utstillingsdagen. Det er også mulig å betale via PayPal.

Prisen er 70 kr per dyr for medlemmer og 90 kr per dyr for ikke-medlemmer. Babyer stiller gratis til kåringen av Folkets Baby. Deltagelse i Chillaton koster 5 kr per forsøk.

Utstillingsansvarlig:
Linda Olsen
E-post: galantchin@gmail.com
Mobil: 93434899

Påmeldingsansvarlig:
Nina Pollvik
E-post: ninapollvik@hotmail.com
Mobil: 48066090

Stamtavleansvarlig:
Gine-Beathe Hegg
E-post: stamtavler@chinchilla.no

Adkomst:
Kart: http://8180.no/kart/ringduevegen_1,_2032_maura.html
Nordfra: Ta av fra E6 på Dal, og fortsett mot Maura.
Sørfra: Ta av fra E6 ved Gardermoen og fortsett mot Nannestad, og følg så skiltene mot Maura.

Fra Gardermoen (for dere som kommer med tog eller fly) går det buss.
Buss 855 går en gang i timen på lørdager. Stoppested Maurakrysset er rett utenfor lokalet.
Hvis du heller har lyst til å bli hentet med bil på Gardermoen, ordner vi det hvis du sier fra på forhånd.

Loddpremier:
Ta gjerne med premier til loddtrekningen!