Utstilling, Maura 17. september 2016

Tid: 17. september 2016
Sted: Bjerke Velhus, Maura – i underetasjen
(Ringduevegen 1, 2032 Maura)

Tider for innsjekk og bedømming:
Innsjekk av dyr: kl. 9.00-11.00
Bedømming: fra kl. 10.00

Viktig for alle som skal stille dyr i stamtavleklasse: stamtavlen må være gyldig ved påmelding. Gyldig stamtavle vil si at stamtavlen er registrert i NFFSCN og betalt for. Ta kontakt med stamtavleansvarlig hvis du er i tvil. Stamtavler fra andre foreninger aksepteres mot et tillegg på 30 kr per dyr, og stamtavlen må være med på utstillingsdagen. Dyr uten stamtavle blir stilt i åpen klasse.

Hvis du blir forsinket utover kl 11.00 på utstillingsdagen, vennligst ring utstillingsansvarlig (se kontaktinfo nedenfor).

Fullstendig påmelding må være sendt senest søndag 11. september 2016. Vennligst overhold påmeldingsfristen. Skjema for påmelding finnes på chinchilla.no/pamelding.

Utenlandske utstillere:
Utenlandske utstillere kan søke Mattilsynet om midlertidig innførselstillatelse, og dispensasjon fra regelen om at midlertidig innførte dyr ikke kan delta på utstilling. Bruk Skjema for import av gnager og nevn sted og dato for utstillingen. Ta gjerne kontakt med noen av oss i styret hvis du ønsker veiledning.

Betaling av utstillingsavgiften skal skje som forhåndsbetaling på NFFSCNs konto 9100.39.21005. Betaling skal skje senest 12. september. Utenlandske utstillere kan betale kontant på utstillingsdagen. Det er også mulig å betale via PayPal.

Prisen er 60 kr per dyr for medlemmer og 90 kr per dyr for ikke-medlemmer. Babyer stiller gratis til kåringen av Folkets Baby. Deltagelse i Chillaton koster 5 kr per forsøk.

Utstillingsansvarlig:
Linda Olsen
E-post: galantchin@gmail.com
Mobil: 93434899

Påmeldingsansvarlig:
Ann Elisabeth Foss Gravingen
E-post: admin@morags.no
Mobil: 97636429

Stamtavleansvarlig:
Gine-Beathe Hegg
E-post: stamtavler@chinchilla.no

Adkomst:
Kart: http://8180.no/kart/ringduevegen_1,_2032_maura.html
Nordfra: Ta av fra E6 på Dal, og fortsett mot Maura.
Sørfra: Ta av fra E6 ved Gardermoen og fortsett mot Nannestad, og følg så skiltene mot Maura.

Fra Gardermoen (for dere som kommer med tog eller fly) går det buss.
Buss 855 går en gang i timen på lørdager. Stoppested Maurakrysset er rett utenfor lokalet.
Hvis du heller har lyst til å bli hentet med bil på Gardermoen, ordner vi det hvis du sier fra på forhånd.

Loddpremier:
Ta gjerne med premier til loddtrekningen!

Etter utstillingen
Etter utstillingens slutt blir det sammenkomst hvor vi koser oss med enkel bevertning, men ta gjerne med mat og drikke etter eget ønske, og naturligvis godt humør! Vi ses!